ANGOLA LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Ambasada legalizuje dokumenty, aby posługiwać się nimi na terytorium Angoli.

legalizacja zapytania o karalność
1. tłumaczenie na portugalski
2. legalizacja w MSZ
3. legalizacja w Ambasadzie

legalizacja świadectwa zdrowia
1. tłumaczenie na portugalski (aby przetłumaczyć na portugalski dokument musi być w j. polskim)
2. legalizacja w MSZ
3. legalizacja w Ambasadzie