DOKONYWANIE OPŁATY WIZOWEJ USA

Opłata za rozpatrzenie podania wizowego do USA (DS-160)

  • Wszystkie osoby starające się o wizę nieimigracyjną są zobowiązane wnieść opłatę za rozpatrzenie podania wizowego (tzw. „opłatę wizową”) Niektóre osoby są zwolnione z opłaty np. dyplomaci.
  • Opłata za rozpatrzenie podania wizowego nie jest opłatą za wydanie wizy. Obywatele niektórych państw muszą dokonać dodatkowej opłaty za wydanie wizy. Wizy dla obywateli Polski są bezpłatne.
  • Opłata za rozpatrzenie podania wizowego jest opłatą bezzwrotną. Opłata ta jest ważna przez okres jednego roku, licząc od daty stempla pocztowego. W przypadku nieotrzymania wizy lub rezygnacji ze starania się o wizę, opłata nie będzie zwracana.
  • Opłata za rozpatrzenie podania wizowego wynosi 160 USD płatne w PLN wg kursu ustalonego przez ambasadę. Aktualną opłatę możesz sprawdzić tutaj.
  • Każda osoba starająca się o wizę musi przedstawić indywidualny dowód opłaty wizowej. Wspólne pokwitowanie mogą przedstawić jedynie członkowie rodziny o tym samym nazwisku, pod warunkiem, że starają się o wizę tego samego dnia. Kwit opłaty pozostaje w archiwum Ambasady i nie jest zwracany petentowi.

 

Opłaty wizowe za wizy wnosi się teraz tylko i wyłącznie w banku Pocztowym. Bank Pocztowy to bank, w Urzędzie Pocztowym obsługują tylko niektóre operacje finansowe banku Pocztowego.

Uiszczenie opłaty wizowej jest proste, jednak z racji różnych technicznych operacji agent wizowy może w imieniu klienta dokonac opłaty za rozpatrzenie wniosku, aby nie chodzić do Banku Pocztowego. Jeśli chcesz, możesz dokonac opłaty wizowej samodzielnie lub przekazać pieniądze do agenta wizowego, który dokona opłaty w systemie.
Osoby zainteresowane takim załatwieniem sprawy proszone sa o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowegoAmbasada USA nie przyjmuje opłat dokonanych w instytucjach innych niż Bank Pocztowy. Można przekazać kwotę agentowi wizowemu, który dokona opłaty i przy okazji umówi na spotkanie z konsulem.

Zawsze aktualna kwota opłaty TUTAJ

Zwolnienia z opłat wizowych


Osoby, które nie muszą wnosić opłaty wizowej:

  • posiadacze paszportów dyplomatycznych lub osoby starające się o wizy typu A, G oraz NATO,
  • osoby starające się o wizy typu J sponsorowane przez rząd amerykański, wyjeżdżające w ramach programu, którego numer zaczynyna się kodem G1, G2, G3, G7 oraz członkowie ich najbliższej rodziny,
  • osoby, których wiza wymaga dokonania poprawki wynikającej z błędu pracownika Ambasady.