wizy.warszawa.pl

ANGOLA LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

To firma z Angoli określa jakie potrzebuje dokumenty, zazwyczaj jest to:Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na j. portugalski.
Pieczątkę tłumacza portugalskiego legalizuje MSZ
Pieczątkę MSZ legalizuje ambasada

dokumenty które są zafoliowane, może wcześniej zaistnieć konieczność procedury:
- xerokopia poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem
- przetłumaczone na j.portugalski