wizy.warszawa.pl
Z powodu COVID uzyskanie wizy może nie być możliwe, jednak ambasada wyjątkowo niektóre aplikacje rozpatruje pozytywnie.

ARABIA SAUDYJSKA


ADRES AMBASADY:
ul. Wiertnicza 30; 00-739 Warszawa
tel. (022) 840-00-00
strona www ambasady

pon. - cz.:   09.30 - 11.30; odbiór 14:00 - 15:00
w okresie Ramadanu godziny otwacia są inne

Dla marynarzy (jeśli celem jest tranzyt) agent saudyski wyrabia wizę przylotową.
Czas oczekiwania na wizę w ambasadzie do 3 dni roboczych (często szybciej), cała procedura ok. 5 dni roboczych.


WIZA BIZNES (dawniej PRACOWNICZA)


# Zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlową lub w e-zaproszenie z MSZ saudyjskiego
# Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży, 2 wolne strony "wizy" (obok siebie)
Uwaga! pieczątka Izraela może (ale nie musi) uniemożliwić wjazd
# Dyplom (oryginał) potwierdzający kwalifikacje określone w zaproszeniu
# Książka żeglarska marynarza (oryginał) z wpisami stanowiska jak w zaproszeniu (jeśli dotyczy)
# 1 x Wypełniony wniosek wizowy w j. angielskim
# 2 aktualne zdjęcia (3,5 x 4,5 cm) wg instrukcji MSW do polskiego paszportu
# wydruk rezerwacji biletu (zalecane)
# wydruk kontraktu pomiędzy firmą z Polski (lub innej zagranicznej) a firmą zapraszającą z Arabii Saudyjskiej, najczęściej w j. arabskim
# Wydruk z Saudyjskiego rejestru handlowego firmy wystawiającej zaproszenie
# 2 egz. Pismo delegujące z firmy polskiej zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ministerstwo spraw Zagranicznych RP w języku angielskim. Pismo powinno być skierowane do konsula w Warszawie. dla firm z branzy morskiej lub naftowej legalizowanie pism nie zawsze jest konieczne
# ubezpieczenie podróżne
# Numer aplikacji(*) uzyskany w wyniku rejestracji online na stronie: www MSZ saudyjskiego

# Jeśli wniosek składany przez osobę trzecią, to imienne zwykłe upoważnienie dla osoby która złoży i odbierze paszport z ambasady. [proszę zapytać o o treśc tego upowaznienia]

DOKUMENTY do wizy na pobyt do 180 dni:

# Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży, 2 wolne strony obok siebie
Uwaga! pieczątka Izraela może (ale nie musi) uniemożliwić wjazd
# 1 wniosek wizowy w j. angielskim
# 2 aktualne zdjęcia wg instrukcji MSW do polskiego paszportu
# rezerwacja biletu
# Zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez MSZ (elekronicznie przychodzi do ambasady) lub saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlową
# Kopia dokumentów rejestracyjnych firmy wystawiającej zaproszenie:
# 2 x Pismo delegujące z firmy polskiej zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ministerstwo spraw Zagranicznych RP w języku angielskim. Pismo powinno być skierowane do konsula i zawierać następujące informacje: - pobierz wzór
lub
Pismo zapraszające firmy zagranicznej zalegalizowane przez ambasadę Saudyjską w kraju siedziby firmy

(*) w sprawie uzyskania numeru aplikacji prosze o kontakt z agentem wizowym
# Jeśli wniosek składany przez osobę trzecią, to imienne zwykłe upoważnienie dla osoby która złoży i odbierze paszport z ambasady.
strona www ambasady

CENY (mogą ulec zmianie): 
Opłata rejestracyjna Enjazit ok. 10,50 USD
Opłata rejestracyjna ubezpieczenia ok. 10,50 USD
Polisa ubezpieczeniowa od 11 USD do 150 USD
Wiza jednokrotna - ok. 67,67 USD 
Wiza wielokrotna - ok. 67,67 USD USD 

OSTRZEŻENIE: Za przemyt, dystrybucję nielegalnych leków, narkotyków są w Arabii Saudyjskiej zakazane. Za ww działania może zostać wymierzona nawet  kara śmierci.