wizy.warszawa.pl

INDIE
ADRES AMBASADY:
ul. Myśliwiecka 2; Warszawa

Biuro podawcze wniosków wizowych: pon, wt, śr, cz., pt.:  9:00-13.00 (przyjmowanie wniosków) 15.00-16:00 (zwrot paszportów)
Info z dnia: 12.10.2023: Z przyczyn niezależnych występują trudności w uzyskaniu wizy do Indii.

podaj hasło z emaila lub podane telefoniczniedo wizy employment potrzebujemy:
wizy wydawane są na 3,6 lub 12 miesięcy w zależności od długości kontraktu
1-3. to co do każdej wizy jak niżej
4. rezerwacja lotnicza w tę i z powrotem
5. CV w języku angielskim (edukacja od szkoły średniej wzwyż, nazwy firm zatrudniających daty od-do)
6. kopia/skan Dyplom ukończenia szkoły/studiów
7. Kopia umowy/kontraktu podpisany między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską. Na umowie musi być zawarta miesięczna pensja pracownika w dolarach lub rupiach Indyjskich
8. Pismo/skan z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
9. Pismo/skan z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
10. Kopia/skan rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach
11. Pismo/skan z firmy delegującej do pracy w instytucji indyjskiej . Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
# Pismo/skan z indyjskiego MSZ mha.gov.in (niekoniecznie)
12. poprzednie wizy do Indii (jeśli są jeszcze ważne)
UWAGA !! Czas oczekiwania na wydanie wizy 5-10 dni roboczych.

do wizy biznes potrzebujemy:
marynarz nie zawsze kwalifikuje się do wizy biznes
1-3. to co do każdej wizy jak niżej
4. rezerwacja lotnicza w tę i z powrotem
5. Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
6. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, ?że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone pismo może być wydrukowanym skanem lub kopią
7. Jeśli dotyczy: Kopia/skan na email książki żeglarskiej (strona z danymi i ostatni wpis kontraktu)
8. poprzednie wizy do Indii (jeśli są jeszcze ważne)
UWAGA !! Czas oczekiwania na wydanie wizy 5-10 dni roboczych jeśli dział handlowy ambasady zakwalifikuje cel wyjazdu jako biznesowy

do wizy tranzyt potrzebujemy:
marynarz który leci do Indii samolotem, wsiada na statek i wypływa w świat
1-3. to co do każdej wizy jak niżej
4. rezerwacja lotnicza do Indii
5. Kopia książki żeglarskiej (strona z danymi i ostatni wpis kontraktu)
6. Pismo/skan z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
7. Pismo/skan od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
8. poprzednie wizy do Indii (jeśli są jeszcze ważne)
UWAGA !! Czas oczekiwania na wydanie wizy 5-7 dni roboczych Proszę zapakować do przesyłki do każdej wizy potrzebuję:
1. wniosek wizowy, uwaga! proszę uważnie przeczytać, na wniosku 2 razy składa się podpis uwaga! wniosek drukować obustronnie na jednej kartce, wniosek wypełnia się na stronie: https://indianvisaonline.gov.in (regular visa aplication)
uwaga! należy wypełniać transit visa 3-7 dni pobytu (jeśli pisma zapraszające tak stanowią)
uwaga! należy wypełniać employment visa 3,6 lub 12 miesięcy (jeśli pisma zapraszające tak stanowią)
uwaga! należy wypełniać business 3,6 lub 12 miesięcy (jeśli pisma zapraszające tak stanowią)
[ plik pdf wniosku wizowego prosze zapisać w swoim komputerze i wysłać na email do agenta wizowego ]
2. 2 kolorowe zdjęcia paszportowe (3,5 x 4,5 cm) instrukcja zdjęcia, trzeba wgrać foto w internet i koniecznie przykleić do wniosku.
3. paszport ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt, 2 wolne strony obok siebie

UWAGA !! Czas oczekiwania na wydanie wizy 5-10 dni roboczych.
UWAGA !! wiza tranzytowa ważna jest 14 dni od jej wystawienia i w tym okresie musi nastąpić przekroczenie granicy Indii
Strona internetowa: 
http://www.indianembassy.pl

Od 1 lutego 2015 konsulat Indii pobiera odciski palców i zdjęcie twarzy na miejscu w biurze BLS od aplikantów, którzy osobiście pojawią się aby ubiegać się o wizę
najszybciej wizę się uzyska skłądając wniosek przez biuro podróży lub agenta wizowego, gdyż wtedy BLS nie pobiera danych biometrycznych.

Wszystkie informacje wizowe prosze czerpać ze strony wizowej BLS International tu kliknij według informacji ze strony BLS można składać wnioski za pośrednictwem osoby trzeciej