wizy.warszawa.pl

INDIE
ADRES AMBASADY:
ul. Myśliwiecka 2; Warszawa
tel. 228495800

Biuro podawcze wniosków wizowych: pon, wt, śr, cz., pt.:  9.00-13.00 (przyjmowanie wniosków) 15.00-16:00 (zwrot paszportów)

Do wizy tranzytowej dla marynarza potrzebuję:
- wniosek wizowy, uwaga! prosze uważnie przeczytać, na wniosku 2 razy składa się podpis uwaga! wniosek drukować obustronnie na jednej kartce; wniosek wizowy
- 1 kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm) instrukcja zdjęcia, wklejone do formularza wniosku wizowego;
- list od firmy indyjskiej określający, kto jedzie, po co jedzie [tranzyt na statek] i jak długo będzie tam przebywał
- list od firmy właściciela statku, armatora itp. określający kto jedzie, po co jedzie
- paszport ważny minimum 6 miesięcy, 2 wolne strony
- xerokopia książki żeglarskiej [strona z foto + strona z ostatnim wpisem kontraktu]
- rezerwacja lotnicza


Strona internetowa: 
http://www.indianembassy.pl

Od 1 lutego 2015 konsulat Indii pobiera odciski palców i zdjęcie twarzy na miejscu w biurze BLS od aplikantów, którzy osobiście pojawią się aby ubiegać się o wizę
najszybciej wizę się uzyska skłądając wniosek przez biuro podróży lub agenta wizowego, gdyż wtedy BLS nie pobiera danych biometrycznych.
Obecnie czas oczekiwania wynosi nie mniej niż 7 dni roboczych

Wszystkie informacje wizowe prosze czerpać ze strony wizowej BLS International tu kliknij według informacji ze strony BLS można składać wnioski za pośrednictwem osoby trzeciej