wizy.warszawa.pl

INDONEZJA


ul. Estońska 3/5; 03-903 Warszawa
tel. (22) 617-51-79
pon. - pt.: 08.30-16.00 (składanie dokumentów do 12:30)
Strona internetowa: http://indonesianembassy.pl

Obywatele Polski są uprawnieni do otrzymania wiz na miejscu w Indonezji (Visas on Arrival - VoA). Jest to udogodnienie przy wjeździe na terytorium Republiki Indonezji w celach turystycznych, społeczno-kulturalnych, służbowych oraz oficjalnych. 
To nowe udogodnienie, które weszło w życie dnia 1 lutego 2004 r. uprawnia obywateli 21 państw, w tym Polski, do wjazdu do Indonezji przez wyznaczone lotniska i uzyskanie wizy na miejscu.
Ambasada nie wydaje wiz tranzytowych. Możliwośc ubiegania się o wizę biznes 211.

Niedawno Indonezja wprowadziła bezwizowy ruch w celach krótkich pobytów służbowych i tranzytowych, warto potwierdzić tę informację czy nadal jest to aktualne.
Ambasada RP w Dżakarcie:
Polscy turyści mogą wjeżdżać do Indonezji bez wiz, w ramach wprowadzonego w dniu 10.06.2015 r. dekretu, w którym Indonezja jednostronnie zniosła obowiązek wizowy dla obywateli 45 krajów
W dniu 07.03.2016 w życie weszła nowelizacja tego dekretu, umożliwiając wjazd nie tylko w celach turystycznych, ale także rodzinnych, społecznych, artystycznych i kulturalnych, związanych z wykonywaniem zadań rządowych, uczestnictwo w spotkaniach z władzami Indonezji oraz podczas tranzytu. Wjazd bezwizowy umożliwia pobyt do 30 dni, nie może też zostać przedłużony, ani zamieniony na inny rodzaj wizy, bez opuszczenia Indonezji.

DOKUMENTY:
# 2 wnioski wizowe Można ściągnąć tutaj drukować obustronnie na 1 kartce.
# 2 fotografie paszportowe zrobione w ciągu ostatnich 3 miesięcy
# paszport ważny do 2024-12-12 lub dłużej;
# xero paszportu strona z foto
# książka żeglarska (jesli wiza dla marynarza)
# xero książki żeglarskiej strona z foto
# pismo od armatora/firmy zatrudniającej/delegującej
# pismo od firmy indonezyjskiej oryginał potwierdzony naklejką legalizacyjną określające kto jedzie i jaki jest cel wyjazdu
# wydruk rezerwacji biletu w TAM/POWRÓT (tylko TAM jeśli marynarz opuszcza Indonezję przez port morski)

# CENY (mogą ulec zmianie): 
# 20-100 USD - w zależności od typu wizy

UWAGI:
Czas oczekiwania: 3-4 dni robocze (!)
Wiza ważna 3 miesiące na wjazd