wizy.warszawa.pl

KANADA

Od 1.stycznia 2009 osoby obywatele Polski, których paszporty zostały wydane od 28 sierpnia 2006 (paszport biometryczny z chipem) - nie potrzebują wizy w celu odwiedzenia Kanady na pobyt czasowy do 90 dni. należy uzyskać elektroniczne potwierdzenie rejestracji podróży eTA

Osoby które posiadają paszporty wydane wcześniej (bez chipa) przed wyjazdem do Kanady potrzebują uzyskać wizę
Czas oczekiwania ok. 6-12 tygodni, ambasada wydrukuje wizę, gdy otrzyma z Kanady autoryzację. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Dokumenty do wizy kanadyjskiej:

Czas oczekiwania do 14 dni (często szybciej)


Do wypełnienia wniosku wizowego do Kanady potrzebne są dane:
imiona, nazwiska, data urodzenia, dane paszportu, wydany, ważny, seria numer
narodowość i obywatelstwo
kraj/region miasto urodzenia
krajowy numer identyfikacyjny (w Polsce PESEL)
adres zamieszkania stały w kraju urodzenia, tymczasowy adres w Polsce trzeba podać: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
historia nauki i zatrudnienia
od... do... nazwa szkoły, adres szkoły, ulica numery, miasto, kraj
od... do... nazwa pracodawcy, adres pracodawcy, stanowisko, zawód, ulica numery, miasto, kraj
jeśli były przerwy, trzeba podać kiedy się było bezrobotnym
Informacje o rodzinie
matka, ojciec, syn, córka, pasierb, pasierbica, partner, partnerka o każdym nalezy podać: data urodzenia, adres zamieszkania, kraj, region, zawód, wykonywane zajęcie (np. krawiec, kierowca, inżynier, pracownik rządowy, urzędnik, uczeń, student, bezrobotny, gospodyni domowa, kosmetyczka itp itp)
Informacje o osobach z rodziny w Kanadzie
matka, ojciec, syn, córka, pasierb, pasierbica, partner, partnerka o każdym nalezy podać: numer kanadyjski, data urodzenia, adres zamieszkania, kraj, region, zawód, wykonywane zajęcie, okres pobytu w Kanadzie od...do...
informacje o wizie USA
jeśli masz lub miałeś wizę do USA podaj dane: numer wizy, wydana dnia... wazna do..., typ wizy (np. C1/D, B1, B1/B2, H1 itp), jeśli wiza jest w starym paszporcie nalezy podać dane tego paszportu: nr, data wydania, ważności
informacje o podróżach po świecie
Kraj, miasto, od... do... (dokładne daty) cel wyjazdu np. turystyka, biznes, konferencja, nauka, leczenie, tranzyt na statek