wizy.warszawa.pl

RosjaADRES AMBASADY: Warszawa

Można uzyskać wizę do Rosji w konsulacie w Warszawie. Czas oczekiwania od 3 dni roboczych.


Wykaz dokumentów do krótkiej wizy:
# paszport ważny 6 miesięcy, 2 wolne strony po rozłożeniu obok siebie
# zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm kolorowe
# wniosek wizowy wygenerowany z strony ambasady Rosji (proszę podać: nr wniosku, hasło, nazwisko, datę urodzenia)
# skan paszportu na email
# polisa t.ubezp. akceptowanego przez Rosję na czas pobytu w Rosji
# zaproszenie od rosyjskiej firmy na pap. firmowym lub na druku urzędowym

UWAGA Waźność wizy należy określić we wniosku wizowym, max 30 dni lub max 90 dni. Należy ustalić w jakich dniach chce się odwiedzić Rosję np. od 2024-05-15 do 2024-06-05

Cena od 250 PLN (zależy od typu wizy, długości pobytu).