wizy.warszawa.pl

KONTAKT Z AGENTEM WIZOWYM

Jesli już używałeś tego formularza w tej sprawie i masz w skrzynce email korespondencję, odpowiedz na tamtego emaila
To połączenie jest BEZPIECZNE https

Dzień wyjazdu (planowany):
Przyszedłeś ze strony: /do_gabonu.html aby zapytać się ? Jeśli pytasz o inny kraj, niż strona z której przyszedłeś, wróć na MENU, kliknij kraj i KONTAKT


Poproszę o więcej informacji dot wyjazdu, cel wyjazdu itp:


Imię i nazwisko:


Adres zamieszkania/przebywania:
ten pod którym przebywasz w tym momencie, nieobowiązkowy, jednak podanie adresu sprawia, że odpowiedź w kwestii logistyki wizowej będzie bardziej konstruktywna
będzie on przetwarzany tylko i wyłącznie w zakresie odesłania przesyłki, spraw finansowych
ulica nr domunr lok
miejscowość
kodpoczta
państwo
Dane osobowe i adresowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu konstruktywnego udzielenia informacji. Dane osobowe nie trafiają do żadnego zbioru danych, nie możliwości wyszukiwania wprowadzonych danych wg kryterium imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, administrator ma możliwośc wyszukania danych jedynie po numerze sprawy.
Wpisywanie danych osobowych innej osoby wymaga jej zgody. Dane osobowe będą przekazane firmom kurierskim i pocztowym, które to firmy przetwarzają dane na podstawie ustawy prawo pocztowe.


Data urodzenia
nieobowiązkowa, jednak w zależności od daty urodzenia procedury mogą być łatwiejsze lub trudniejszeAgencja/armator/firma nieobowiązkowe, w zależności od firmy procedura może być prostsza


Podaj 2 razy swój adres email:
jeśli email nie będzie prawidłowy, lub będą różne odpowiedź nie zostanie udzielona
Podaj swój nr tel (9cyfr): będzie przetwarzany tylko w zakresie pilnej informacji związanej z zapytaniem

zaznacz, jeśli pytasz się o własny wyjazd
zaznacz, jeśli pytasz się o wyjazd dla kogoś innego niż Ty
Czy musisz wyjechać w tym terminie ?
tak, muszę wyjechać w tym terminie lub wcale
tak, muszę, ale mój wyjazd mogę opóźnić
nie muszę w tym, mogę w innym terminie

Paszport jest ważny do:
obowiązkowa,Przed wciśnięciem sprawdź, czy adres email wpisałeś prawidłowo, czy jest @ w adresie.
Brak @ w adresie to brak odpowiedzi
Dane teleadresowe i osobowe przetwarzane są tylko w celach technicznych, zbiór tworzony jest doraźnie, a po udzieleniu odpowiedzi są kasowane i nie ma możliwości ich odtworzenia.
Podanie danych osobowych, adresu, daty urodzenia nie jest obowiązkowe, ale bardzo ułatwia udzielenie odpowiedzi.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż informacja wizowa.
Zabezpieczenie wpisz jedenaście cyfr:
==>>>