wizy.warszawa.pl

ANGOLA


ul. Urodzajna 12
Warszawa
tel. 22 844 09 94 fax 22 844 09 85
czynne pn-pt: 10:30 - 12:00; 14:00 - 15:00
nieczynne w święta Angoli i PL

więcej informacji na temat tej wizy, po wysłaniu wiadomości przez formularz KONTAKT.


WIZA KRÓTKOTERMINOWA typ VCD (jednorazowa 3 dniowa)

1. Paszport ważny minimum 12 miesięcy z przynajmniej 4 wolnymi stronami.
2. 2 (dwa) aktualne format 3,5 x 4,5 cm (jak do polskiego paszportu) , kolorowe zdjęcia na białym tle i bez okularów (wyjątek udokumentowane zalecenie lekarskie).
3. 1 (jeden) formularz dokładnie wypełniony pismem drukowanym oraz czarnym atramentem, bez błędów i skreśleń, opatrzony własnoręcznym podpisem. 1 Zdjęcie powinno być przyklejone, drugie luzem.
W celu uzyskania wniosku wizowego nalezy wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego, Jeśli już wysyłałeś wiadomość do agenta, link z dostępem do wniosku masz w skrzynce e-mail, przejrzyj skrzynkę email
4. Xero strony ze zdjęciem paszportu i dodatkowo
- z aktualnego paszportu xero wszystkich wiz np. Kongo, USA, Nigeria i innych
- z poprzedniego paszportu xero wiz Angola (jeśli w aktualnym nie ma żadnej wizy angolskiej).
5. marynarze: Xero strony ze zdjęciem książki żeglarskiej.
6. Międzynarodowa Książeczka Szczepień + xerokopia
7. upoważnienie z podpisem poświadczonym notarialnie do złożenia i odebrania dokumentów z ambasady (proszę zapytać o wzór)
8. Oryginał pisma lub zaproszenie od rezydenta w Angoli z podpisem poświadczonym notarialnie lub pismo od instytucji bądź firmy zarejestrowanej w Angoli, opatrzone podpisem oraz pieczątką, na papierze firmowym, poświadczone przez Ministerstwo ds.ropy. Dokument ten powinien być przesłany faksem do Ambasady oraz jego kopia dołączona do wniosku wizowego.
- kto jedzie (osoba, dane paszportowe)
- cel wyjazdu np. zaokrętowanie na statek
- przewidywany czas pobytu na terenie Angoli
(dla marynarzy pismo musi być zarejestrowane i opatrzone pieczątką wyraźną Ministerstwa ds Ropy lub Ministerstwa Transportu)
9. Pismo od pracodawcy lub agencji lub aplikanta (w j. portugalskim lub angielskim) skierowane do Szefa Działu Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla osoby zawierające krótkie info:
aplikant sam może napisać odręcznie lub komputerowo takie pismo, pisząc w nagłówku swoje dane osobowe + adres, a w treści uprzejmą prośbę o wydanie wizy VCD
10. Gwarancja posiadanych środków, tj. 200 USD na każdy dzień pobytu na terytorium Angoli (gwarancja ta nie jest wymagana w przypadku zaproszenia od obywatela Angoli lub rezydenta, bądź pisma z firmy lub instytucji, w którym zapraszający zobowiązujące się do pokrycia kosztów pobytu).
11. xerokopia:
biletu podróżnego tam i z powrotem jako wydruk wydruk z tej www lub z tej www
12. Dla dzieci poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, potwierdzona przez Ambasadę.
13. Opłata za wizę VCD
 tryb zwykły - 88,00 USD + 25,00 USD (?) + prowizja Banku CitiHandlowy
 tryb express - 100,00 USD + 35 USD (?) + prowizja Banku CitiHandlowy

Uwagi:
w Angoli należy wylądować 72 godziny (* do północy dnia w którym od momentu wydrukowania wizy w ambasadzie i uprawnia do pobytu w Angoli w czasie na wizie określonym (np. 7 dni) pisma w językach obcych muszą być przetłumaczone na portugalski
Wiza krótkoterminowa musi zostać użyta w przeciągu 72 godzin od daty emisji i zezwala jej posiadaczowi na pobyt na terytorium kraju do 7 dni, z możliwością przedłużenia na analogiczny okres czasu. Nie ma możliwości wydania wizy wcześniej. Decydująca jest data wydania. Wiza wystawiona 15-06-2024 marynarz może lądować w Luandzie 18-06-2024 do 23:59. Wizy wystawiane są tylko w dni robocze.


WIZA ZWYKŁA (jednorazowa lub dwurazowa, 30 dniowa)

1. Paszport ważny minimum 12 miesięcy z przynajmniej 4 wolnymi stronami.
2. 2 (dwa) aktualne format 3,5 x 4,5 cm (jak do polskiego paszportu) , kolorowe zdjęcia na białym tle i bez okularów (wyjątek udokumentowane zalecenie lekarskie).
3. 1 (jeden) formularz dokładnie wypełniony pismem drukowanym oraz czarnym atramentem, bez błędów i skreśleń, opatrzony własnoręcznym podpisem. Zdjęcie powinno być przyklejone. W celu uzyskania wniosku wizowego nalezy wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego, Jeśli już wysyłałeś wiadomość do agenta, link z dostępem do wniosku masz w skrzynce e-mail, przejrzyj skrzynkę email
4. Xero strony ze zdjęciem paszportu
- z aktualnego paszportu xero wszystkich wiz
- z poprzedniego paszportu xero wiz Angola (jeśli w aktualnym nie ma żadnej wizy angolskiej).
5. Książka żeglarska + Xero strony ze zdjęciem książki żeglarskiej.
6. Pismo lub zaproszenie od rezydenta w Angoli z podpisem poświadczonym notarialnie lub pismo od instytucji bądź firmy zarejestrowanej w Angoli, opatrzone podpisem oraz pieczątką, na papierze firmowym. Dokument ten powinien być przesłany faksem do Ambasady, a jego kopia dołączona do wniosku wizowego.
7. Pismo od pracodawcy/agencji (w j. portugalskim lub angielskim) skierowane do Szefa Działu Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla osoby zawierające krótkir info:
- kto jedzie (osoba, dane paszportowe)
- cel wyjazdu np. zaokrętowanie na statek
- przewidywany czas pobytu na terenie Angoli
8. Gwarancja posiadanych środków, tj. 200 USD na każdy dzień pobytu na terytorium Angoli (gwarancja ta nie jest wymagana w przypadku zaproszenia od obywatela Angoli lub rezydenta, bądź pisma z firmy lub instytucji, w którym zapraszający zobowiązujące się do pokrycia kosztów pobytu).
9. xerokopia:
biletu podróżnego tam i z powrotem jako wydruk wydruk z tej www lub z tej www
Uwaga! wiza krótkoterminowa jest ważna 72 godz od jej wydrukowania, wjazd musi nastąpić do końca dnia w którym upływa 72-ga godzina np. wiza wydrukowana w piątek, lądowanie w Luandzie musi nastapić najpóźniej w poniedziałek.
10. Międzynarodowa Książeczka Szczepień + xerokopia
11. Dla dzieci poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, potwierdzona przez Ambasadę.
12. Opłata:
 - 100,00 USD czas oczek. 7 dni roboczych [agent wizowy musi mieć dokumenty w Warszawie max 2 tyg. przed wylotem]
 - 200,00 USD czas oczek. 3 dni robocze [agent wizowy musi mieć dokumenty w Warszawie max 1 tyg. przed wylotem]

Uwagi:
# Czas oczekiwania na wizę: 7 dni roboczych (w trybie express 3 dni robocze). Opłatę wnosi się w dolarach amerykańskich w dniu złożenia wniosku.
# Wiza ważna jest przez 30 dni od daty wjazdu.
# Wiza traci ważność po 60 dniach od daty jej wystawienia.


WIZA SŁUŻBOWA (wiza 2-letnia, wielorazowa)
1. Pismo od firmy kontraktującej z prośbą o wizę dla pracownika skierowane do Sekcji Konsularnej Ambasady Angoli, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, narodowość, imiona i nazwiska rodziców, datę urodzenia, numer i datę ważności paszportu, zawód oraz zajmowane stanowisko.
2. 2 (dwa) formularze dokładnie wypełnione pismem drukowanym i czarnym atramentem z własnoręcznym podpisem.
3. Paszport ważny minimum 6 miesięcy
4. Fotokopia stron głównych paszportu oraz stron zawierających informacje o ruchu migracyjnym.
5. 2 (dwa) aktualne format 3,5 x 4,5 cm (jak do polskiego paszportu) , kolorowe zdjęcia na białym tle i bez okularów (wyjątek udokumentowane zalecenie lekarskie).
6. Kontrakt lub umowa wiążąca o pracę z firmy kontraktującej w Angoli.
7. Ważne zaświadczenie o niekaralności (oraz jego tłumaczenie przysięgłe)
8. Zaświadczenie lekarskie z kraju pochodzenia dotyczące chorób zakaźnych.
9. Zaświadczenie interesanta o uszanowaniu prawa angolańskiego z podpisem poświadczonym notarialnie.
10. Pozwolenie Ministerstwa Administracji Publicznej, Pracy i Ubezpieczenia Społecznego w przypadku instytucji i firm państwowych lub organu nadzorującego działalność instytucji i firm prywatnych.
11. Curriculum Vitae oraz dokument uprawniający do wykonywania zawodu (certyfikat ukończonych studiów wyższych lub zawodowych).
12. Koncesja na działalność firmy prywatnej kontraktującej w Angoli.
13. Fotokopia dokumentu tożsamości.
14. Międzynarodowa Książeczka Szczepień.
15. Opłata za wizę ? 300,00 USD

Uwagi:
# Wszystkie dokumenty w j. polskim muszą być przetłumaczone przysięgle na j. portugalski.
# Pismo zapraszające pracownika powinno być przesłane do Ambasady faksem (022 844 74 52), zainteresowany jest proszony o załączenie kopii tego pisma do procesu wizowego.
# Międzynarodowa Książeczka Szczepień nie jest wymogiem wizowym, ale jest sprawdzana przez Straż Graniczną przy wjeździe do Angoli.
# Opłatę wnosi się w dolarach amerykańskich w dniu złożenia wniosku wizowego.

Legalizacja dokumentów do wizy długoterminowej
Proszę czytać >>> legalizacja dokumentów do wizy Angoli