To połączenie jest bezpieczne. Więcej czytaj tutaj

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie wizy.warszawa.pl


Różni klienci podają swoje i nie swoje dane osobowe, często mają na to upowaznienie, często jednak nie mają. Przetwarzane są różne dane: recepcjoniści, pracownicy obsługi, agenci, sąsiedzi itp.
Każdy serwis przetwarzający dane osobowe powinien umożliwić usuwanie danych. Czasem inne osoby posługują się czyimiś danymi osobowymi bez wiedzy i zgody tych osób i chcąc nie chcąc dane te są przetwarzane.
Po wypełnieniu tego formularza, dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich usunięcia.
Serwis wizy.warszawa.pl przetwarza dane osobowe, jednak nie są one gromadzone w żadnych łatwo przeszukiwanych zbiorach. Co do zasady dane osobowe są usuwane, gdy ustanie cel przetwarzania, jednak może się zdarzyć, że dane osobowe dalej są przetwarzane, gdyż mogły pojawić się ze źródeł trzecich.
Dane osobowe wpisywane są i przesyłane do serwisu wizy.warszawa.pl przez użytkowników z różnych pobudek.
OSOBA - WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH
Wnioskuję o zaprzestanie przetwarzania poniższych danych osobowych teraz i w przyszłości:
Imię:Drugie imię:
Nazwisko: 2gi człon nazwiska:
miejsce urodzenia
warto podać miejsce urodzenia, ponieważ występuje często na dokumentach bez innych danych
PESEL /lub DATA URODZENIA
warto podać PESEL i datę urodzenia, gdyż często do przetwarzania trafiają te dane
WOJEWÓDZTWO
adres (warto podać adres, gdyż nie zawsze do przetwarzania trafia PESEL lub data urodzenia)
ulicę lub wieś nr domu nr mieszk.
kod pocztowy miejscowość
Twój emailWarto podać, aby się komunikować z Administratorem.
PODAJ EMAILE DO USUNIĘCIA
email 1 do usunięcia
email 2 do usunięcia
email 3 do usunięcia
email 4 do usunięcia
PODAJ TELEFONY DO USUNIĘCIA
tel 1 do usunięcia
tel 2 do usunięcia
tel 3 do usunięcia
tel 4 do usunięcia
Wiadomość np. motywacja chęci usunięcia danych osobowych


link do profilu facebook: link do profilu nk:
Dane osobowe wpisane w formularz będą wykorzystyna tylko i wyłącznie w celu przeszukania zasobów i usunięcia danych.
Dane osobowe wpisane w formularz są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu ich usunięcia. Bez podania tych danych, odpowiedź może nie będzie możliwa.