Procedura wizowa USA dla marynarzy Information only for Polish citizens.


Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy
Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:
1. Wypełnić [link] wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie [link] zdjęcie w formie elektronicznej jpg
UWAGA , wniosek DS-160 [confirmation] trzeba wydrukować, a plik pdf warto zapisać u siebie w komputerze
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z [link] FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
zgłoszenia może dokonać każdy, klient osobiście lub agencja wiodąca, UWAGA emaile sprawdzane są regularnie, w przypadku braku reakcji agenta w ciągu 24 godzin, warto nawiązać kontakt telefoniczny lub email
3. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego, zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba) kwota zostanie podana po wysłaniu zgłoszenia 
4. Zgromadzić ważny paszport (zaleca się aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA) z jedną wolną stroną wizy
5. Ksiązka żeglarska
6. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
7. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od armatora potwierdzające zatrudnienie na statku; pismo musi zawierać informacje:
- dane osobowe ubiegającego się o wizę imię i nazwisko, data urodzenia
- zajmowane stanowisko (np. CH/ENG, OILER, 2nd/OFF) określenie czy zajmowane stanowisko jest niezbędne do normalnego funkcjonowania statku
- dalsza trasa statku
- czas trwania kontraktu marynarza
- informacja kto pokrywa koszty dojazdu do USA i pobytu na terenie USA

To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.