Procedura wizowa USA dla marynarzy


Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy

Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:
1. Wypełnić [link] wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie [link] zdjęcie w formie elektronicznej jpg
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z [link] FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
zgłoszenia może dokonać każdy, klient osobiście lub agencja wiodąca
3. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego, zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba)  
4. Zgromadzić ważny paszport (zaleca się aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA) z jedną wolną stroną wizy
5. Ksiązka żeglarska oryginał do wglądu
6. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
7. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od armatora potwierdzające zatrudnienie na statku; pismo musi zawierać informacje:
- dane osobowe ubiegającego się o wizę imię i nazwisko, data urodzenia
- zajmowane stanowisko (np. CH/ENG, OILER, 2nd/OFF) określenie czy zajmowane stanowisko jest niezbędne do normalnego funkcjonowania statku
- dalsza trasa statku
- czas trwania kontraktu marynarza
- informacja kto pokrywa koszty dojazdu do USA i pobytu na terenie USA

To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.