wizy.warszawa.pl

USAWarto z menu obok wybrać konkretny typ wizy. Osoby które potrzebują wize do USA z pomocą agenta wizowego prosimy o wykonanie następujących czynności:


POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID
Na terenie ambasady obowiązuje uzywanie COVID maski
Ambasada wyznacza ograniczoną ilość spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula 5-27 dni roboczych).
W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu, trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora, ambasada może zgodzić się na przyspieszenie terminu wizyty u konsula.

Przed wyjazdem do USA, należy zapoznać się z aktualnymi informacjami COVID aby przekroczyć granicę USA.

TYPY WIZ DO USA


wizy do tranzytu i krótkiego pobytu w związku z tranzytem
ważna 10 lat, do 29 dni pobytu od przekroczenia granicy
C-1 - Tranzyt
C1/D - Członkowie załogi statku/samolotu podróżujący w tranzycie
Wizy na pobyt krótkotermonowy
ważna 10 lat, do 180 dni pobytu od przekroczenia
B1 - podróż w celach biznesowych, rozmowy handlowe, szzkolenia, konferencje
B2 - turystyka, wakacje, odwiedziny u znajomych i krewnych, leczenie
B1/B2 - mix wiz B1 i B2
B1 z adnotacją OCS - pracujący na szelfie kontynentalnym
Wizy na pobyty specjalistyczne
H1/B - Tymczasowi pracownicy wykonujący zawody specjalistyczne
E1 - Wizy dla przedsiębiorców
E2 - Wizy dla inwestorów
E3 - Wykwalifikowani pracownicy z Australii
H1/B - Tymczasowi pracownicy wykonujący zawody specjalistyczne
F-1 - Studenci  i uczniowie
F-2 - Małżonek/Dzieci posiadacza wizy F-1
H-3 - Staż lub praktyka
H-4 - Małżonek/Dziecko posiadacza wizy H
H2/A - Tymczasowi pracownicy zatrudnieni w rolnictwie
H2/B - Tymczasowi lub sezonowi pracownicy zatrudnieni poza rolnictwem
I - dziennikarze i przedstawiciele zagranicznych środków masowego przekazu
J-1 - Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże" 
J-2 - Małżonek/Dzieci posiadacza wizy J-1
L-1 (Blanket) - Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy (petycja ogólna - blanket petition)
L-2 (Blanket) - Małżonek/Dziecko posiadacza wizy L-1 (petycja ogólna - blanket petition)
M-1 - Studenci  – szkolenie zawodowe
M-2 - Małżonek/Dzieci posiadacza wizy M-1
O-1 - Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
O-2 - osoby towarzyszące posiadaczom wiz O-1
O-3 - Małżonek/Dziecko posiadacza wizy O-1 lub O-2
P-1 - Sportowcy, artyści oraz osoby towarzyszące
P-2 - Osoby udające się na występy indywidualnie lub grupowo w ramach wymiany artystycznej
P-3 -  Artystści udający się do USA indywidualnie bądź grupowo na występy lub warsztaty artystyczne o charakterze uznawanym za unikatowy
P-4 -  Małżonek/Dziecko posiadacza wizy P-1,P-2 lub P-3
Q-1 - Uczestnicy wymiany kulturalnej
R-1 - Pracownicy religijni
R-2 -  R-2 - Małżonek/Dziecko posiadacza wizy R-1

UWAGA !
# Ci którzy mają wizę wydaną po 10 grudnia 2007 r. i przeszli procedurę skanowania odcisków palców i nie minął rok od wygaśnięcia wizy, nie muszą widzieć się z konsulem. Agent wizowy może poprowadzić ich sprawę
# bez numeru aplikacji DS-160 nic nie da się zrobić
# każdy kto samodzielnie wykona telefon na infolinię nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem
# wszystkie uzgodnienia odnośnie przyspieszenia procedury wizowej należy uzgadniać z agentem wizowym przed przyjazdem do Warszawy, przed ustalenie terminu na wizytę z konsulem

Zalecane jest zapoznanie się z informacjami.