wizy.warszawa.pl
Departament Stanu na czas pandemii COVID zaprzestał normalnych usług wizowych we wszystkich ambasadach i konsulatach USA na świecie. Dopuścił podróże do USA posiadaczy wiz:

- C1/D członkowie załogi statku/samolotu w tranzycie
- B1 (tylko z adnotacją OCS dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA) i jeszcze kilku innych wiz specjalistycznych.
Posiadacze wiz B1/B2 mogą ubiegać się o zezwolenie na wjazd w drodze wyjątku określonego w Proklamacji Prezydenta na przykład: którzy podróżują w celu instalacji lub obsługi skomplikowanych urządzeń lub sprzętu i posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID

Ambasada wyznacza ograniczoną ilośc spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula może wynieść nawet 4 tygodnie). W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu na statek, tranzyt na statek, można prosić ambasadę o wyznaczenie terminu spotkania z konsulem w trybie pilnym, ale trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora.

Procedura wizowa USA dla marynarzy B1 (OCS) Information only for Polish citizens.


UWAGA ! Osoba która posiada wizę B1/B2 może podróżować z tą wizą i na granicy uzyskać status OCS (na podstawie posiadanego potwierdzenia od Coast Guard)

Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy
Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:

1. Wypełnić wniosek wizowy DS-160, aby wypełnić potrzebne będzie zdjęcie w formie elektronicznej jpg do wypełnienia będzie potrzebne zdjęcie UWAGA , wniosek DS-160 [confirmation] trzeba wydrukować, a plik pdf warto zapisać u siebie w komputerze
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z FORMULARZA ZGŁOSZENIA
3. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego, zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba)  
4. Zgromadzić ważny paszport ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA z jedną wolną stroną wizy
5. Ksiązka żeglarska oryginał do wglądu
6. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
7. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od amerykańskiej straży przybżeżnej potwierdzające że statek przebywa na tych wodach

Agent wizowy posiada możliwość umówienia na spotkanie w systemie grupowym, ale musi zgromadzić grupę 5 osób, co nie zawsze sie udaje - ponieważ zdecydowana większośc potrzebujących ma jeszcze ważne wizy USA.

Czas oczekiwania na spotkanie z konsulem trwa ok. 2-4 dni robocze, potem czas na dostarczenie wizy to ok. 5 dni tak więc wiza może być gotowa między 2021-04-17 a 2021-04-22 jeśli po drodze nie ma świąt.

To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.