wizy.warszawa.pl
Departament Stanu na czas pandemii COVID zaprzestał normalnych usług wizowych we wszystkich ambasadach i konsulatach USA na świecie. Dopuścił podróże do USA posiadaczy wiz różnych m.in.:
- C1/D członkowie załogi statku/samolotu w tranzycie na statek stojący w pocie USA
- B1 (tylko z adnotacją OCS dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA) i jeszcze kilku innych wiz specjalistycznych.
Posiadacze wiz B1/B2 mogą ubiegać się o zezwolenie na wjazd w drodze wyjątku określonego w Proklamacji Prezydenta na przykład: którzy podróżują w celu instalacji lub obsługi skomplikowanych urządzeń lub sprzętu i posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID

Ambasada wyznacza ograniczoną ilośc spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula może wynieść nawet 4 tygodnie). W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu na statek, tranzyt na statek, można prosić ambasadę o wyznaczenie terminu spotkania z konsulem w trybie pilnym, ale trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora.

Nie ma możliwości lotu do kraju trzeciego tranzytem przez USA np. na Jamajkę, do Kanady

Procedura wizowa USA wiza turystyczno-biznesowaod 11 listopada 2019 podróże turystyczne i w celach biznesowych nie wymagają wizy dla obywateli Polski, jeśli czas pobytu na terenie USA nie przekracza 90 dni, trzeba tylko zarejestrować się w systemie ESTA.

Z powodu restrykcji COVID uzyskanie wizy może nie być możliwe, system ESTA może być zablokowany.


Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy

Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:

1. Wypełnić wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie zdjęcie w formie elektronicznej jpg
do wypełnienia będzie potrzebne zdjęcie
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z FORMULARZA ZGŁOSZENIA
3. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego, zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba)  
4. Zgromadzić ważny paszport ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA z jedną wolną stroną wizy Do wizy turystyczno-biznesowej B1/B2 w zasadzie nie potrzebne są żadne dodatkowe dokumenty. W przypadku wyjazdu na szkolenie lub kurs, warto mieć list potwierdzający, ze takie szkolenie czy kurs się w USA odbywa. W przypadku innego celu podróży, warto mieć dokumenty potwierdzające ten cel.

Agent wizowy posiada możliwość umówienia na spotkanie w systemie grupowym.

Czas oczekiwania na spotkanie z konsulem trwa ok. 2-4 dni robocze, potem czas na dostarczenie wizy to ok. 5 dni tak więc wiza może być gotowa między 2021-08-11 a 2021-08-16 jeśli po drodze nie ma świąt.

To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.