wizy.warszawa.pl

POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID

Ambasada wyznacza ograniczoną ilość spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula 39-49 dni roboczych).
W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu, trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora, ambasada może zgodzić się na przyspieszenie terminu wizyty u konsula.

USA wprowadziły zasadę, że tylko w pełni zaszczepione osoby mogą przekroczyć granicę USA.

Procedura wizowa USA dla marynarzy Information only for Polish citizens.

Порядок для моряків громадян України, які перебувають у Польщі


Przedłużenie wizy: jeśli masz wizę USA która jest ważna lub wygasła między 28 Jun 2018 a 26 Jun 2022 , kliknij tutaj


Czas oczekiwania na wizytę z konsulem od 2 do 10 dni roboczych Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy
Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:
1. Wypełnić [link] wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie zdjęcie w formie elektronicznej jpg, na www wwniosku wizowego należy odnaleźć instrukcję jak ma wyglądać zdjęcie. podpowiedzi DS-160

do wypełnienia będzie potrzebne zdjęcie; UWAGA , wniosek DS-160 [confirmation] trzeba wydrukować, a plik pdf warto zapisać u siebie w komputerze
UWAGA , podczas wypełniania warto uzywać przycisku SAVE, aby nie utracić wpisanych danych i móc do nich wrócić jeśli wypełnianie DS160 się przedłuża
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z [link] FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
zgłoszenia może dokonać każdy, klient osobiście lub agencja wiodąca, UWAGA emaile sprawdzane są regularnie, w przypadku braku reakcji agenta w ciągu 24 godzin, warto nawiązać kontakt telefoniczny lub email
3. Zgromadzić ważny paszport (zaleca się aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA) z jedną wolną stroną wizy
4. Książka żeglarska wydana przez Urząd Morski
5. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
6. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od armatora potwierdzające zatrudnienie na statku; pismo musi zawierać informacje:
- dane osobowe ubiegającego się o wizę imię i nazwisko, data urodzenia
- zajmowane stanowisko (np. CH/ENG, OILER, 2nd/OFF) określenie czy zajmowane stanowisko jest niezbędne do normalnego funkcjonowania statku
- dalsza trasa statku lub informacja, że statek regularnie zawija do portów w USA
- czas trwania kontraktu marynarza
- informacja kto pokrywa koszty dojazdu do USA i pobytu na terenie USA
7. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego (menu z lewej PŁATNOŚĆ), zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba) kwota zostanie podana po wysłaniu zgłoszenia 


To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.