wizy.warszawa.pl
Departament Stanu na czas pandemii COVID zaprzestał normalnych usług wizowych we wszystkich ambasadach i konsulatach USA na świecie. Dopuścił podróże do USA posiadaczy wiz różnych m.in.:
- C1/D członkowie załogi statku/samolotu w tranzycie na statek stojący w pocie USA
- B1 (tylko z adnotacją OCS dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA) i jeszcze kilku innych wiz specjalistycznych.
Posiadacze wiz B1/B2 mogą ubiegać się o zezwolenie na wjazd w drodze wyjątku określonego w Proklamacji Prezydenta na przykład: którzy podróżują w celu instalacji lub obsługi skomplikowanych urządzeń lub sprzętu i posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

POWYŻSZE ZASADY MOGA W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI COVID

Ambasada wyznacza ograniczoną ilośc spotkań w sprawie wizy (czas oczekiwania na wizytę u konsula może wynieść nawet 4 tygodnie). W przypadku spraw pilnych: nagła potrzeba wyjazdu na statek, tranzyt na statek, można prosić ambasadę o wyznaczenie terminu spotkania z konsulem w trybie pilnym, ale trzeba to udokumentować pismami od agenta w USA i armatora.

Nie ma możliwości lotu do kraju trzeciego tranzytem przez USA np. na Jamajkę, do Kanady

Procedura wizowa USA dla marynarzy Information only for Polish citizens.


Aplikanci których wiza jest jeszcze ważna lub wygasła nie wcześniej niż 48 miesięcy, mogą ubiegać się o nową wizę w procedurze uproszczonej >> info o procedurze uproszczonej


Czas oczekiwania na wizytę z konsulem od 2 do 10 dni roboczych Każda osoba musi wykazać konsulowi, że nie ma zamiarów imigracyjnych, a jedynie jej pobyt na terenie USA będzie miał charakter czasowy
Procedura do wizy z agentem wizowym jest następująca:
1. Wypełnić [link] wniosek wizowy DS-160 aby wypełnić potrzebne będzie zdjęcie w formie elektronicznej jpg, na www wwniosku wizowego należy odnaleźć instrukcję jak ma wyglądać zdjęcie.

do wypełnienia będzie potrzebne zdjęcie; UWAGA , wniosek DS-160 [confirmation] trzeba wydrukować, a plik pdf warto zapisać u siebie w komputerze
UWAGA , podczas wypełniania warto uzywać przycisku SAVE, aby nie utracić wpisanych danych i móc do nich wrócić jeśli wypełnianie DS160 się przedłuża
2. Proszę napisać wiadomość elektroniczną do agenta wizowego korzystając z [link] FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
zgłoszenia może dokonać każdy, klient osobiście lub agencja wiodąca, UWAGA emaile sprawdzane są regularnie, w przypadku braku reakcji agenta w ciągu 24 godzin, warto nawiązać kontakt telefoniczny lub email
3. Zgromadzić ważny paszport (zaleca się aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt w USA) z jedną wolną stroną wizy
4. Książka żeglarska wydana przez Urząd Morski
5. Inne dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu marynarza: np. dyplom, certyfikaty
6. Pisma, zaproszenia, potwierdzenia od armatora potwierdzające zatrudnienie na statku; pismo musi zawierać informacje:
- dane osobowe ubiegającego się o wizę imię i nazwisko, data urodzenia
- zajmowane stanowisko (np. CH/ENG, OILER, 2nd/OFF) określenie czy zajmowane stanowisko jest niezbędne do normalnego funkcjonowania statku
- dalsza trasa statku lub informacja, że statek regularnie zawija do portów w USA
- czas trwania kontraktu marynarza
- informacja kto pokrywa koszty dojazdu do USA i pobytu na terenie USA
7. Uiścić opłatę wizową za rozpatrzenie wniosku wizowego (sugerowane przekazanie kwoty na opłatę wizową do agenta wizowego (menu z lewej PŁATNOŚĆ), zapłacę tam gdzie trzeba i jak trzeba) kwota zostanie podana po wysłaniu zgłoszenia 


To agent wizowy wyznacza datę rozmowy z konsulem, można umówić się samodzielnie ale każdy kto samodzielnie umówi się na wizytę z konsulem pod numerem infolinii wizowej nie może skorzystać z grupowego spotkania z konsulem oferowanego przez konsula.